Novi Pazar
-4°C

CBS organizovao skup o bošnjačkom preporodu

Predsednik Centra za bošnjačke studije (CBS) Esad Džudžo ocenio je večeras u da je decenija od 2004. do 2014. godine zlatni period za Bošnjake u Srbiji.

On je na okruglom stolu “Bošnjački preporod u Sandžaku 2004-2014” u Novom Pazaru, organizovanom povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika i Dana školstva na bosanskom jeziku, rekao da su tada kroz mehanizam Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) i drugih važnih institucija zaokružena brojna identitetska pitanja.

“To je okvir od prvog javnog časa na bosanskom jeziku 20. oktobra 2004. godine, koji je održan u Osnovnoj školi ‘Dr Ibrahim Bakić’ u Leskovi do 2. septembra 2013. godine, kada je održan javni čas u celokupnoj nastavi na ovom jeziku. Između toga ozakonili smo grb i zastavu, tradicionalne kulturne manifestacije, nagrade i sve ono što čini identitet jedne zajednice, uz pomoć Vlade Republike Srbije i međunarodnih prava”, rekao je Džudžo, koji je bio predsenik BNV u nekoliko mandata.

On je podsetio da je 2005. godine bosanski jezik zvanično ozakonjen i da tada postao jedan od 10 manjinskih jezika u Srbiji.

<em>Okrugli sto Bošnjački preporod u Sandžaku 2004 2014<em>

“Mi smo u kratkom periodu ostvarili sva prava koja ima mađarska nacionalna zajednica u Srbiji. To je bio znak 2013. godine da smo uspeli. U to vreme Srbija se legitimisala u svetu kao zemlja koja poštuje ljudska i manjinska prava, a mi smo to iskoristili na hrabar i samouveren način sa velikom ekipom”, kaže Džudžo.

On je istakao da je u ovom desetogodišnjem procesu na indirektan ili direktan način učestvovalo preko 75.000 Bošnjakinja i Bošnjaka u svih šest sandžačkih opština.

“Mi smo koristili BNV kao snažan mehanizam i postigli smo da ono postane međunarodni brend. Danas, 2023. godine od BNV smo napravili udruženje za slikanje”, smatra Džudžo.

<em>Okrugli sto Bošnjački preporod u Sandžaku 2004 2014<em>

Uvodničari na skupu, tokom kojeg je promovisan najnoviji broj časopisa Bošnjačka riječ, bili su i istoričar Redžep Škrijelj i direktor biblioteke “Dositej Obradović” Elijas Rebronja.

A.Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti