Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Da li je mentalno zdravlje tabu tema u Novom Pazaru?

Stručnjaci u Novom Pazaru smatraju da se u poslednje vreme beleže pozitivni pomaci o važnosti mentalnog zdravlja, ali da je neophodno u kontinuitetu raditi na edukaciji stanovništa.

Značaj mentalnog zdravlja, poseta i traženje stručne pomoći od psihoterapeuta ili psihologa još uvek su tabu teme u ovom gradu.  

Mišljenja sagovornika portala Free media po ovom pitanju su podeljena. Dok neki na putu spoznaje važnosti negovanja mentalnog zdravlja sve češće posećuju psihologe i psihoterapeute, u Novom Pazaru još uvek ima značajan broj onih koji smatraju da nije u redu javno govoriti o problemima te vrste.

Kažu da je jedan od većih problema da se prepozna kada treba potražiti pomoć, odnosno da li neko samo prolazi kroz težak period koji će uskoro proći.

Novopazarka Šeila Čalaković smatra da svi ljudi u nekom trenutku života razmišljaju o terapeutima, ali se samo neki usude na pravi korak i potraže stručnu pomoć.

„Ukoliko bih smatrala da mi je potrebna pomoć, ne bih bežala od toga. Terapija može biti dobra za mnoge ljude, kao i svaka druga vrsta zdravstvenog tretmana. Treba biti svestan da nije moguće odmah postići željeni rezultat, odnosno osetiti boljitak čim se odjavite sa seanse“, kaže ona.

Veruje da je terapija težak posao, ali da vredi. Navodi da istraživanja pokazuju da više od 70 odsto ljudi koji idu na terapiju vide izvesno poboljšanje.

Šejla nam priča da ima prijateljicu koja već nekoliko godina unazad posećuje psihologa.

„Moja prijateljica ide na terapiju iz nekoliko razloga, bilo da to znači pomoć u lečenju određenog problema ili iz želje da postigne određeni cilj u životu. Poenta je da ne morate da se mučite da biste imali koristi od posete psihologu. Treba razmišljati o terapiji kao proveri emocionalnog i mentalnog stanja. Terapija nam omogućava da razotkrijemo bol i razočarenja iz prošlosti i da se uverimo da oni ne utiču negativno na odluke koje donosimo danas“, smatra Šeila.

Sa druge strane, Novopazarka Dženana Šabanović kaže da živimo u sredini gde je još uvek sramota reći da posećuješ psihologa.

„Poseta psihologu je veoma važna za mentalno zdravlje, ali nažalost mnogi u našem gradu ne misle tako. Svi mi u sebi vodimo neke svoje bitke, ali smo skloni da više gledamo u tuđe dvorište, a da zanemarujemo sopstvene probleme, koje je, uz stručnu pomoć, ipak moguće rešiti. Kada bismo sebi posvećivali pažnju u onolikoj meri koliko gledamo druge ljude, mislim da bi svet bio mnogo bolje mesto za život“, rekla je Dženana.

Psihološkinja i koordinatorka udruženja “Reakt” Milena Mutavdžić za naš portal kaže da su i dalje prisutne odrađene predrasude u vezi sa javljanjem psihologu, ali i da ima i pozitivnih pomaka po tom pitanju.

Napredak se najviše primećuje kod roditelje koji, kako ističe, u poslednje vreme sve više primećuju potencijalne probleme kod dece.

„Iako još uvek postoji prostor za napredak, pozitivni pomaci u poslednjih nekoliko godina ukazuju na rastuću svest i prihvatanje važnosti mentalnog zdravlja u Novom Pazaru. I dalje su prisutne određene predrasude u vezi sa javljanjem psiholozima, međutim situacija se polako menja nabolje. Promene su najvidljivije među roditeljima koji sada mnogo brže reaguju kada primete da njihova deca imaju poteškoće“, rekla je Mutavdžićeva.

Ona smatra da je najveći problem kod naših sugrađana izostanak pravovremenog prepoznavanja problema i traženja stručne pomoći, te da treba ozbiljnije da shvataju probleme u vezi mentalnog zdravlja.

Milena Mutavdžić

„Iako se svest o važnosti mentalnog zdravlja polako povećava, mnogi ljudi se i dalje suočavaju sa socijalnim pritiskom i strahom od osude ukoliko potraže pomoć psihologa ili psihoterapeuta. Rezultat je da se mnogi obraćaju stručnjacima tek kada su problemi već ozbiljno narušili njihovu svakodnevnu funkcionalnost i kvalitet života. Ne znam šta bih istakla kao najmanji problem, jer svaki problem mentalnog zdravlja treba shvatiti ozbiljno i posvetiti se njegovom prevladavanju“, naglašava Mutavdžićeva.

Posebno ističe važnost kontinuirane edukacije građana u domenu mentalnog zdravlja. To je, prema njenim rečima, jedan od najvažnijih uslova na putu podizanja svesti i rušenja barijera.

„Za rušenje barijera i podizanje svesti o mentalnom zdravlju u Novom Pazaru, ključno je da mi, stručnjaci, budemo aktivno prisutni u javnom prostoru i da stalno edukujemo građane. Potrebno je organizovati edukativne događaje i koristiti digitalne medije za širenje pristupačnih informacija o mentalnom zdravlju. Neophodno je otvoreno razgovori o ovoj temi i omogućiti građanima lak i svima dostupan pristup uslugama mentalnog zdravlja. Naša posvećenost i aktivno angažovanje su neophodni za razbijanje stigme i izgradnju podržavajuće zajednice“, zaključila je Mutavdžićeva.

M. Numanović

Foto: Pixabay.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti