Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

EU podržala dva novopazarska projekta

Ambasador Evropske unije (EU) u Srbiji Emanuele Žiofre rekao je danas u Beogradu da mu je drago da će pomoći upravljanju otpadom u Novom Pazaru, kao jednom od 30 projekata koje su podržali u Srbiji, a koji će doprineti boljem životu stanovništa.

Projekat “Unapređenje upravljanja reciklažnim otpadom na teritoriji grada Novog Pazara“, Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“, vredan je preko 500.000 evra, od kojih će EU finansirati preko 371.000 evra.

U pojašnjenju projekta se navodi povećanje kapaciteta Centra za reciklažu za upravljanje tekstilnim otpadom i podrška tehničkim potrebama ekosistema reciklaže kako bi se rešio problem tekstilnog otpada u gradu.  Nadogradnjom objekata, nabavkom specijalizovanog transportnog vozila  i integracijom obrazovnih komponenti kroz Školu za tekstil i kožu i radionice u zajednici o separaciji otpada, inicijativa promoviše prakse cirkularne ekonomije.

Drugi projekat, „Bolji saobraćaj za bolji život”: Opšta studija saobraćajnih rešenja i izazova, urbane mobilnosti, zelene i energetske tranzicije u Gradu Novom Pazaru- „BT4NP” realizovaće Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA”. Njegova ukupna vrednost je preko 178.000 evra, od kojih će EU finansirati preko 142.500 evra.

Ovaj projekat se fokusira na regulaciju, pristupačnost za osobe sa posebnim potrebama, ekološke uticaje i inovativne tehnologije mobilnosti. Uključuje okrugle stolove sa zainteresovanim stranama i javne rasprave kako bi se osiguralo sveobuhvatno uključivanje zajednice i tehnološka integracija.

Ambasador Žiofre i ministarka za evropske integracije Tanja Miščević uručili su danas sertifikate lokalnim samoupravama i regionalnim razvojnim agencijama koje će voditi sprovođenje ovih projekata.

„U procesu evropskih integracija  partnerstvo je najvažnie. Republika Srbija je država koja je kandidat za članstvo zato što to želi i smatra da je to najbolje za sve građane. A Evropska unija, sa druge strane, naš je partner na tom putu ka članstvu, pre svega u dostizanju standarda razvijenih evropskih društava”, rekla je Miščević.

Kako je istakla ovo  je važno i zbog uloge i značaja  lokalnih samouprava u transformaciji  države, koja je velika i da svi zajedno treba da se pripremimo da ojačamo kapacitete da bismo bili uspešni u sprovođenju projekata.

Žiofre je pojasnio da je kroz EU PRO Plus program primenjen integralni teritorijalni pristup razvoju, prilagođen kontekstu u Srbiji, koji je prvo doveo do razvoja 12 teritorijalnih strategija u kojima su zatim definisani strateški projkekti za određene teritorije čiju realizaciju podržava EU.

„Ovi projekti su rezultat naših zajedničkih napora da unapredimo planiranje razvoja u Srbiji i primenimo teritorijalne instrumente i najbolje prakse EU kako bismo doprineli uravnoteženijem regionalnom razvoju”, rekao je Žiofre.

Ukupna vrednost svih 30 podržanih projekata iznosi skoro 10 miliona evra, za koje je koje EU preko EU PRO Plus programa obezbedila više od 9,6 miliona.

Ovi projekti će aktivirati potencijale i resurse 11 teritorija, pomoći u rešavanju zajedničkih problema i promovisati zajednički rad većih gradova i manjih opština, uz aktivno učešće civilnog i poslovnog sektora i lokalnih zajednica.

Projekti su odabrani putem javnog poziva EU PRO Plus programa na koji su pristigle 22 prijave, a nakon sprovedene administrativne i tehničke evaluacije i terenskih poseta, ukupno 18 projekata je preporučeno za podršku.

Aktivnosti EU PRO Plus programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa 40 miliona evra. 

Program, čiju realizaciju vodi Ministarstvo za evropske integracije, ima za cilj da doprinese poboljšanom upravljanju teritorijalnim razvojem, ekonomskom rastu i unapređenju socijalne infrastrukture i kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi UNOPS.

A. Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti