Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Fond za razvoj dobio kancelarije u Gradskoj čistoći

Skupštinska većina grada Novog Pazara usvojila je danas Odluku o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ u centru grada Fondu za razvoj Republike Srbije.

Odbornici su ovu odluku obrazložili preduslovom za skorašnjim osnivanjem Filijale Fonda za razvoj u Novom Pazaru.

U pitanju su dve kancelarije na prvom spratu, u ulici 28. novembra, od po 14 kvadrata koje će Fond bez naknade koristi narednih pet godina.

Jednoglasno je usvojena Odluka o pokretanju postupka za prenos svojine nekoliko parcela u Pobrđu na grad Novi Pazar, radi izgradnje škole, obdaništa i centralne đačke kuhinje.

Usvojena je ostavka ostavka glavnog gradskog urbaniste Safeta Nukovića, u kojoj je naveo da je podnosi iz ličnih razloga.

Osim toga, odbornici su usvojili i plan generalne regulacije naselja Jošanice, Stare čaršije, parka, naselja iznad parka, Jermiša, Hadžeta, delova naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, Rasadnik i Čair.

Ranije danas, usvojen je rebalans budžeta grada za ovu godinu u iznosu od oko 3,9 milijardi dinara, sa deficitom od 167 miliona dinara.

Prema ovoj izmeni prihodi i primanja iznoseće oko 3,6 milijardi dinara, a rashodi i izdaci oko 3, 8 milijardi dinara.

Usvojena i Odluka o kreditnom zaduženju grada od 250 miliona dinara, koje se odnosi na finansiranje kapitalnih rashoda, održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva u okviru 20 konkretno nabrojanih projekata.

Na početku sednice, odbornici vladajuće većine nisu prihvatili nijedan od 18 predloga o proširenju Dnevnog reda koji su podnele opozicione stranke i samostalni odbornik Edin Zećirović.

A. Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti