Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Forum 10: Nova Vlada Srbije da reanimira pregovore o članstvu u EU

Akademska inicijativa "Forum 10" pozvala je danas novu Vladu Srbije da reanimira i reaktivira zaustavljeni proces pregovora o članstvu zemlje u Evropskoj uniji (EU).

Iz ove nevladine organizacije je saopšteno, povodom obeležavanja Dana Evrope, da u uslovima sve izraženijih političkih, ekonomskih i društvenih izazova, koji su posledica dešavanja na globalnom i regionalnom nivou, od nove Vlade očekuju jasno potvrđivanje spoljnopolitičke orijentacije.

„Očekujemo i novi zamajac reformama u okviru procesa evropskih integracija. U tom smislu, od nove Vlade i nadležnog ministarstva zahtevamo završetak započetog procesa izrade i usvajanja novog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina čime bi bila pokazana suštinska posvećenost i stvoreni uslovi za nastavak unapređenja položaja nacionalnih manjina u Republici Srbiji“, naveli su oni.

Dan Evrope se obeležava 9. maja, a slavi mir i jedinstvo u Evropi.

On svake godine podseća na godišnjicu istorijske “Šumanove deklaracije“ koja je iznela njegovu ideju o novom obliku političke saradnje u Evropi, koja bi rat među evropskim nacijama učinila nezamislivim. Šumanov predlog se smatra početkom onoga što je sada EU.

E.Zekić

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti