Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Forum 10: Poziv mladima da učestvuju u Radnoj grupi

Akademska inicijativa “Forum 10” pozvala je danas mlade iz Novog Pazara, uzrasta od 15 do 30 godina, da se prijave za učešće u Radnoj grupi za izradu predloga Lokalnog akcionog plana za mlade.

U toj Radnoj grupi biće mesta za petoro mladih, a u ovoj nevladinoj organizaciji navode da na ovaj način žele da promovišu i podstaknu njihovu participaciju u procesu donošenja odluka koje ih se tiču.

“Grad Novi Pazar od 2012. godine nema lokalni strateški dokument koji se odnosi na mlade. Početni korak u procesu pripreme i izrade predloga, odnosno nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade, je mapiranje relevantnih lokalnih aktera i formiranje Radne grupe za njegovu izradu. Radna grupa će biti formirana uz učešće predstavnika lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i mladih”, naveli su u ovoj organizaciji.

Zadatak Radne grupe biće da od septembra do novembra ove godine kroz konsultativni process, koji podrazumeva organizaciju sastanaka i radionica, pripremi predlog, odnosno nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade koji će biti predat Skupštini grada Novog Pazara na dalje postupanje i usvajanje.

Prijavljivanje za učešće u ovog Radnoj grupi obavlja se popunjavanjem upitnika OVDE, a najkasnije do petka, 25. avgusta.

Proces izrade predloga Lokalnog akcionog plana za mlade deo je projekta “Strateški odgovor na potrebe mladih u Novom Pazaru”, “Forum 10” realizuje uz podršku Grada Novog Pazara.

A.Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti