Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Gološ: Veo su kroz istoriju nosile sve dame

Veo kroz istoriju nisu nosile samo Bošnjakinje, već i dame drugih naroda, ali i ne samo žene, već i muškarci, rekao je danas istoričar Hivzo Gološ.

On je za portal Free media rekao da je kroz monografiju “Historija vela, zara, peče i feredže u Sandžaku” obuhvatio njihovu upotrebu po epohama, još od praistorije, od politeizma, do danas.

Pisanje monografije obuhvatilo je istraživanje mnogih naroda i vera, a posebno islama i hrišćanstva.

“Sve civilizacije su su koristile veo, a kroz ovu knjigu sam sve to temeljno obradio na osnovu izvora, dokumentovao fotografijama, kartama, ali i verskim knjigama. Recimo u Bibliji na više mesta imate tragove da je Isus Hrist kada je izlazio pred Gospoda Boga obavezno nosio veo. Naše područje je posebno bilo istaknuto u vreme dolaska Osmanlija, ali ne onog perioda koji mi znamo iz udžbenika, nego mnogo ranije. Imamo tragove da je na našim područjima islam bio prisutan 100 godina pre Kosovske bitke, što dokazuje postojanje džamije u selu Mlike kod Prizrena”, rekao je Gološ.

On je istakao da je u monografiji posebno obrađen deo šerijata i zakona donetih od 1947. do 1951. godine koji su zabranjivali nošenje zara, peče i feredže, a ona sadrži i sećanja nekih žena koje su tada bile u pritvoru zbog nepoštovanja tih zakona.

“Na ovoj knjizi sam radio ceo svoj radni vek. Kao izvore sam koristio dokumentaciju Istorijskog arhiva ‘Ras’, Državnog arhiva Srbije, Arhiva Jugoslavije i Vojnog arhiva  Srbije. Do sada smo imali dva izdanja knjige, a uskoro će biti urađeno I treće, zbog velikog interesovanja”, rekao je Gološ.

Monografija je sinoć promovisana u Prijepolju kao završna manifestacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) u okviru obeležavanja Dana bošnjačke nacionalne zastave.

Predsednica ovog nacionalnog organa Misala Pramenković rekla je na promociji da ona predstavlja istorijski, naučno i objektivno rasvetljava važan segment našeg identiteta.

Recezenti ove knjige, čija promocija je ranije organizovana u Novom Pazaru i Sjenici, su Kemal Džemić i Ahmed Bihorac.

A. Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti