Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Jahović: Komunalna milicija uglavnom radila preventivno

Najveći problem sa kojim se tokom proteklog dvomesečnog rada suočila komunalna milicija u Novom Pazaru je loša navika nekih naših sugrađana da izbacuju šut u reke, saznaje portal Free media.

Na žalost, i nakon procesuiranja oni ne razumeju šta su uradili pogrešno i pravdaju se time da to nije ništa.

Načelnik komunalne milicije Imer Jahović kaže za naš portal da ljudi uglavnom govore da nemaju kontejnere, ali da ipak ima delova grada gde ih ima dovoljno, pa su potencijalne deponije.

„Jutros smo u Zaguljači zaustavili osobe koje bacaju šut, a reka koja se tamo nalazi je u neopisivom stanju, puna smeća i građevinskog otpada. Ljudi se vade na to da nemaju kontejnere, a tamo gde ih ima to je potencijalna deponija. Bavimo se i problemom smeća koje se nalazi na ulazu u grad, prema pritužbama turista, što ne odaje lepu sliku o Novom Pazaru“, rekao je Jahović.

Na konstantaciju Free media da građani često putem društvenih mreža kritikuju komunalnu miliciju, te da su očekivali njihovu veću angažovanost na terenu i rešenje brojnih problema, on smatra da ipak treba njima lično da se obrate sa primedbama i sugestijama.

„Kritike su nešto pozitivno i animiraju nas na bolji rad. Ko god ima saznanja o problemima, kao što su nepropisno parkiranje, bacanje smeća i sve ono što je u našem domenu treba da nam pošalje prijavu i kaže tačnu lokaciju i vreme, da bi se to zavelo. Dešavalo nam se da ljudi na društvenim mrežama objavljuju nešto od pre dve godine, a to je nemoguće rešiti“, kazao je Jahović.

Pojašnjava da oni postupaju prema Zakonu o komunalnoj miliciji i prema gradskim odlukama.

“Nama je cilj da se reši problem, a ukoliko nije naša nadležnost mi ćemo se obratiti kolegama iz Policijske uprave ili komunalne inspekcije. Zajedno treba da uradimo nešto bolje“, kazao je Jahović.

Dodaje da su tokom ovog dvomesečnog rada uglavnom radili preventivno, osim nekih slučajeva koji se tiču zagađenja životne sredine gde su morali da pišu prekršajne prijave.

Načelnik kaže da su u ovom kratkom periodu rada ostvarili neke rezultate koji bi mogli da budu bolji, ali s obzirom da su prva služba koja se bavi gradskim problemima, ni to nije zanemareno.

Ovlašćenja komunalne milicije su pisanje prekršajnih naloga, zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka, da prijavi krivično delo ili da ustupi prijavu koja nije u njenoj nadležnosti onom organu čiji je to domen.

„Najbolje bi bilo da Gradsko veće ili Skupština grada odrede neke prioritete koje mi treba da obavljamo i po tome da postupamo. Trebaju nam tačne smernice da znamo za šta smo mi ovlašćeni. Imali smo primere da iako smo prisutni na licu mesta ljudi postupaju suprotno zabranama. Zato nam je potrebna pomoć svih institucija i građana, jer su se ovde problemi nizali godinama“, istakao je Jahović.

Tvrdi da se trude nađu zajedničko rešenje sa građanima, pa su tako podneli zahtev za izmenu gradskih odluka da se smanji kazna za nepropisno parkiranje za fizička lica sa 25.000 na 5.000 dinara.

„Ovo je jedan način da pošaljemo poruku građanima da menjaju stvari i da zajedničkim naporom i silama menjamo naš grad na bolje. Ukoliko nas oni ne prihvataju onda nema smisla postojanja komunalne milicije. Mi nismo tu da menjamo svest naših sugrađana, to je već neki veći domen, već da utičemo na promenu nekih njihovih loših navika“, zaključio je Jahović.

Novopazarska komunalna milicija trenutno broji 11 članova, od kojih su četiri počeli da rade 17. marta, nakon završene obuke. Među njima su dve žene.

M. Jovičić

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti