Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Janković: Prekinuti antikorupcijsko ćutanje u Novom Pazaru

Penzionisani policijski inspektor i osnivač Instituta za istraživanje korupcije “Kareja“ Siniša Janković veruje da će će antikorupcijsko ćutanje u Novom Pazaru biti prekinuto.

On je na konferenciji za novinare rekao da se u ovom gradu pokazuje dobra volja od strane različitih snaga da se bore protiv korupcije.

“U Novom Pazaru ne stanuje toliko strah, kao i nekim drugim gradovima. Ovo je jedini grad u Srbiji koji nam obezbeđuje antikorupcijski javni prostor, a i saradnja sa medijima, nevladinim organizacijama i građanima je za nekoliko koplja viša nego u drugim sredinama“, rekao je Janković.

Ipak, on smatra da je jedan od pokazatelja koji ukazuju da u ovom gradu treba pričati o korupciji i taj što je pre nekoliko godina većina članova Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) podnela ostavku.

Izvršni direktor nevladine organizacije “Urban-in” Sead Biberović smatra da u Novom Pazaru, u odnosu na ostale gradove u Srbiji, ljudi imaju slobodu da iznesu svoje mišljenje.

“Mi ovde imamo makar nekakvu opoziciju, u političkom smislu, ali u nevladinom sektoru, kao i aktivne građane. Predstavnici vlasti su se ovde donedavno bar držali forme, ali kao da ih ni ona više ne interesuje, već se sve više primećuje bahatost“, rekao je Biberović.

Oni su tokom prethodna dva dana organizovali antikorupcijsku obuku za oko 20 polaznika iz Novog Pazara, kao i konferenciju “Moć ili nemoć antikorupcijskog zakona o organizaciji i nadležmosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije”.

Ovaj multiantikorupcijski događaj “Kareja“ realizuje kroz zagovaračku inicijativu „Sprovođenje antikorupcijskih politika je jedini pravi put Srbije u Evropsku uniju“.

Inicijativa je deo projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) Incijativa se odnosi na dokument javne politike: Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

A.Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti