Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Konkurs za medijske projekte po novom Pravilniku

Projekti za televiziju, radio, internet portale i štampane medije na Konkursu za sufinansiranje javnog informisanja u Novom Pazaru ove godine će se prvi put ocenjivati, prema nedavno usvojenom Pravilniku.

Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja predviđeno je postojanje bodovnih lista za izbor članova komisije, ali i za ocenu predloženih projekata.

Projekat boduje svaki član komisije, a najveća ocena koju može dobiti je 100 bodova. Svi bodovi se sabiraju i dele sa brojem članova komisije.

Kako je pojašnjeno iz novinarskih udruženja, nakon utvrđivanja konačnog broja bodova formira se rang lista projekata, na osnovu koje komisija predlaže iznos sredstava u skladu sa novcem opredeljenim za konkurs.

Na osnovu bodovne liste biraju se i članovi komisije, od kojih se većina, kao i do sada, imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja.

Privremeni organ Novog Pazara raspisao je Konkurs ukupne vrednosti 39 miliona dinara, sedam miliona dinara manje u odnosu na prošlu, a 16 miliona dinara u odnosu na 2021. godinu.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 200.000 dinara, a najveći 32, 5 miliona dinara.

U uslovima Konkursa se navodi da projekat u smislu Zakona ne podrazumeva praćenje društvenih, ekonomskih, političkih, kulturnih, sportskih i drugih dešavanja na dnevnom nivou (vesti, centralna informativna emisija, jutarnji program, pregled dana i slično).

Rok za dostavljanje projekata je 26. februar ove godine.

A.Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti