Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Konkurs za nove komunalne milicajce u Novom Pazaru

Gradska uprava u Novom Pazaru raspisala je Javni poziv za izbor 10 kandidata sa kojima će biti zaključen ugovor o stručnom osposoblјavanju za obavlјanje poslova komunalnog milicionera.

Kako se navodi u ovom pozivu, u koji je portal Free media imao uvid, izabrani kandidati će na obuku biti upućeni o trošku Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada

Njihovo osposobljavanje sprovešće ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za sistem lokalne samouprave.

Među navedenim uslovima traži se da kandidati imaju završenu srednju školu, da su nezaposleni, godinu dana radnog iskustva, kao i da imaju psihofizičku sposobnost potrebnu za obavlјanje poslova komunalne milicije.

Rok za podnošenje prijava je u narednih 15 dana.

Novopazarska komunalna milicija trenutno broji 11 članova, među kojima su dve žene.

A.Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti