Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Konstruktivni predlozi biće delovi Plana kvaliteta vazduha

Konstruktivni predlozi od institucija, udruženja i pojedinaca koji mogu da utuču na smanjenje zagađenja vazduha biće sastavni delovi Plana kvaliteta vazduha u Novom Pazaru, rečeno je danas na prvoj javnoj konsultaciji.

Posao izrade ovog plana ranije je poveren kompaniji ”Dvoper” iz Beograda, koja se specijalizovano bavi tim poslom.

Direktor te kompanije Nebojša Pokimica kaže da će izrada ovog strateškog dokumenta biti završena do septembra ove godine, a da će njegova realna primena početi početkom naredne i trajaće do 2029. godine.

”U ovoj fazi izrade Plana su nam sastanci ovakve vrste od velike važnosti, jer nam daju smernice u kom pravcu treba da idemo. Od velike je važnosti da ostvarimo komunikaciju sa predstavnicima institucija, ali i građanima. Na taj način će ovaj dokument stvarno reprezentovati potrebe grada za rešavanje pitanja kvaliteta vazduha“, rekao je Pokimica novinarima.

Prisutni građani su tokom ovog skupa postavljali pitanja koja se odnose na individualna ložišta, urbanizam, saobraćaj, ali i seču stabala u koritu reke Raške.

Rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine Ivan Milanović kaže da je izrada ovog Plana kompleksan postupak, jer iziskuje definisanje niza različitih elemenata, te da je iz tog razloga od važnosti uključivanje celokupne javnosti.

”U kompleksnost dokumenta su mogli da se uvere svi učesnici današnjeg skupa. U zavisnosti od dinamike realizacije mera, koje će biti propisane ovim Planom, zavisiće i poboljšanje kvaliteta vazduha. Iako smo na nivou grada unazad nekoliko godina preduzeli brojne konkretne mere, koje su dovele do poboljšanja kvaliteta vazduha, želimo da definišemo i one koje ćemo u okviru određenog plana i jasnom dinamikom sprovoditi“, rekao je Milanović.

Nacrt ovog dokumenta će javnosti biti prezentovan na jesen, nakon toga prosleđen Gradskom veću na usvajanje, a onda i na saglasnost resornom ministarstvu.

Plan kvaliteta vazduha Novog Pazara bi trebalo da sadrži podatke o području povećanog zagađenja vazduha, vrstama i stepenu zagađenja, izvorima, kao i analizu situacije i faktora koji utuči na pojavu prekoračenja.

A.Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti