Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Marovac traži od Memića da spreči radove na Džephani

Predsednik Komisije za zaštitu kulturno-istorijskog nasleđa Bošnjaka Admir Marovac tražio je danas od ministra turizma i omladine Huseina Memića da spreči dalje radove rekonstrukcije kule Džephane u Gradskom parku.

On je u otvorenom pismu Memiću, čije ministarstvo finansira te radove, naveo da projekat rekonstrukcije ovog istorijskog objekta predstavlja negiranje tradicionalnog arhitektonskog i kulturnog izraza bošnjačkog naroda.

„On predstavlja i ozbiljnu provokaciju, koja može da izazove tenzije sa posledicama koje se u ovom trenutku ne mogu predvideti. Stoga od Vas očekujemo brzu i delotvornu reakciju, a u cilju ne samo zaštite bošnjačkog kulturnog naslejeđa, već i u cilju uspostavljanja poverenja izmedu jedne autohtone manjinske nacionalne zajednice i države u kojoj živimo, kao i smirivanju tenzija koje su sve veće i kojima trenutno svedočimo“, naveo je Marovac.

On je podsetio da su predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) u više puta zahtevali od gradskih vlasti da zaustave dalje radove na ovom projektu, koji će gotovo potpuno promeniti izgled kule Džephane i prostora oko nje, u odnosu na ono kako je ona poznata iz brojnih fotografija.

Admir Marovac

Naveo je nekoliko domaćih zakonskih propisa i međunarodnih dokumenata, za koje smatra da su prekrešeni realizacijom rešenja rekonstrukcije koje je ponudio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

„Verujemo i da ste upoznati sa činjenicom da je na inicijativu BNV-a, a u skladu sa ovlašćenjima koje ima, Novopazarska tvrdava (na kojoj se nalazila i kula Džephana čiji nam je autentični izgled poznat i čiji temelji se i dalje nalaze na njoj) proglašena kulturnim dobrom od posebnog značaja za bošnjačku nacionalnu zajednicu. U tom smislu, nikakvi rekonstruktivni radovi koji su suprotni mišljenju BNV-a, ne mogu biti preduzeti, jer u suprotnom predstavljaju kršenje kolektivnih i individualnih prava Bošnjaka“, istakao je Marovac.

Komisiju za zaštitu kulturno-istorijskog nasleđa Bošnjaka formirao je nedavno BNV u cilju očuvanja i zaštite pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara od posebnog značaja za bošnjačku zajednicu.

Podsećamo da je početkom ove nedelje glavni gradski urbanista Novog Pazara Elvir Hamidović rekao je da će lokalna samouprava nastojati da promeni plansku dokumentaciju idejnog rešenja rekonstrukcije kule Džephane.

Prva faza rekonstrukcija severne tabije Novopazarske tvrđave, sa kulom Džephanom, počela je sredinom marta ove godine, a vrednost radova, koje izvodi beogradska kompanija “Koto”, sa podizvođačem, iznose 24 miliona dinara. 

Prvom fazom radova predviđena je sanacija ogradnog zida, a planirana je i sanacija, restauracija i konzervacija i ostalih ključnih objekata u okviru severne tabije.

A. Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti