Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Mavrić: Odnosi Bošnjaka i Srba u Novom Pazaru dobri

Predsjednik Savjeta za međunacionalne odnose u Novom Pazaru dr. Fahrudin Mavrić vjeruje da nedavni incidenti ispisivanja grafita na zidu školskog dvorišta i oštećenje vrata pomoćnih prostorija manastira ne mogu da poremete dobre odnose između Bošnjaka i Srba u ovom gradu.

On je za portal Free media rekao da u prošlosti nikada nije bilo ovakvih događaja.

“Mi osuđujemo sve takve događaje i incidente, a od nadležnih očekujemo da pronađu vinovnike i izvršioce i adekvatno ih kazne, a o tome obavijeste javnost. To ne može da poremeti i naruši naše međunacionalne odnose u Novom Pazaru i Sandžaku”, rekao je Mavrić.

On je ocijenio da Bošnjaci i Srbi u ovom gradu žive dobro, a da se to reflektruje i na ostale sandžačke opštine.

“Ono šta je opasnost, a to uvjek ovdje osjetimo jeste da neriješena regionalna pitanja imaju svog odjeka i na ovu sredinu. Imali smo prošle godine slučajeve u Priboju i prijetnje Bošnjacima, barikade na Kosovu, situacija u Bosni, sve to ima svog odjeka i na život u Novom Pazaru. Ono što je Bošnjacima u Srbiji neophodno jeste da imaju stabilne mehanizme da mogu zaštiti svoj vitalni nacionalni interes”, rekao je Mavrić.

Predsjednik ovog stručnog radnog tela pri lokalnoj samoupravi je istakao da je situacija u Novom Pazaru dobra, ali da ovaj grad, kao i historijsku regiju Sandžak opterećuju događaji iz bliže i dalje prošlosti, a koji se odnose na ekonomsku nerazvijenost ovog kraja, lošu infrastrukturu, kako putnu tako i energetsku i uopšte ono što direktno utiče na svakodnevni život svih građana.

On je podsjetio da na području Sandžaka vjekovima zajedno žive u harmoniji ljudi različitih nacionalnosti – Srbi, Bošnjaci, Albanci, Crnogorci i različitih vjeroispovjesti – muslimani, pravoslavci i katolici.

“Najbolji primjer vjerskog suživota su brojni sakralni objekti koji stoje u Sandžaku i služe svim navedenim religijama. Ekonomski razvoj Sandžaka i Novog Pazara na boljitak svih njegovih građana i usmjerena pažnja prema aktivnostima koji vode ka tome siguran je put za sretnu sadašnjost i jednu lijepu budućnost u harmoniji i zajedništvu“, zaključio je Mavrić.

Podsjećamo da se povodom poslednjeg incidenta juče oglasila policija, koja je navela da će podneti prekršajne prijave protiv roditelja troje djece od po 13 godina koja su, kako se sumnja, gađajući kamenjem i udarajući drvetom oštetili vrata na pomoćnom objektu crkve „Sveta Varvara“ u selu Lukocrevo.

Policija se još uvek nije oglasila povodom ispisivanja neprimjerenog grafita krajem februara ove godine na potpornom zidu u dvorištu Osnovne škole “Meša Selimović” u Novom Pazaru, koja se nalazi u neposrednoj blizini Petrove crkve.

A.Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti