Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Melida Rebronja dobitnica nagrade Amir Dautović

Profesorica bosanskog i srpskog jezika iz Novog Pazara Melida Rebronja dobitnica je ovogodišnje nagrade Kulturnog centra „Amir Dautović“.

Iz ove ustanove je saopšteno da su se članovi komisje saglasili da ove godine nagradu treba da dobije neko iz oblasti prosvete, s obzirom na to da nastavnici daju značajan i permanentan doprinos afirmaciji bošnjačke kulture i bosanskog jezika, pritom ne umanjujući značaj univerzalnih ljudskih vrednosti i delovanja na tom putu.

Rebronja je rođena u Sjenici, a diplomirala je na Univerzitetu u Prištini, odsek Jugoslovenska književnost i srpsko-hrvatski jezik.

Od 2006. godine radi u novopazarskoj Gimnaziji, a od 2016. godine je na čelu Društva za bosanski jezik.

Autorka je i koautorka nekoliko udžbenika za bosanski jezik i književnost, a bavi se i lekturom, kao i recenzijom knjiga poezije i proze.

Nagrada „Amir Dautović“ osnovana je 2017. godine, a Kulturni centar je dodeljuje za afirmaciju kulture suživota, sa akcentom na afirmaciju bošnjačke tradicije i bosanskog jezika (kroz nauku, umetnost, prosvetu, novinarstvo i ostale javne sadržaje), pod ovim se podrazumijeva i materijalna i nematerijalna kultura.

Nagrada se dodeljuje i za predstavljanje Grada Novog Pazara kroz pojedinačno i grupno delovanje na polju obrazovanja, kulture i novinarstva u minuloj godini.

Svečana dodela nagrade biće održana 20. februara.

A. Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti