Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Milena Mutavdžić: Težeći da usrećimo društvo, zaboravimo da usrećimo sebe

U vrtoglavici svakodnevnog života, često se izgubimo u potrazi za srećom. Trčimo za materijalnim bogatstvom, društvenim priznanjem i ostvarenjem ciljeva, uvereni da će nas to dovesti do istinskog blaženstva.

Da li smo negde usput izgubili sebe? Da li smo se usredsredili na zadovoljenje tuđih očekivanja i društvenih normi, dok smo zanemarili sopstvene potrebe i želje?

Filozofski posmatrano, sreća je stanje uma. Ona proizilazi iz unutrašnjeg sklada, ravnoteže između naših misli, osećanja i postupaka.

Istinska sreća ne zavisi od spoljašnjih faktora, već od naše sposobnosti da budemo autentični, da živimo u skladu sa svojim istinskim vrednostima i da negujemo dublje veze sa samima sobom.

U svetu koji nas bombarduje slikama savršenstva na društvenim mrežama, lako je izgubiti sebe u trci za lajkovima, potvrdom i pohvalama drugih. Ali da li ta prividna sreća donosi istinsko ispunjenje?

Da li smo postali taoci sopstvenih maski, gubeći dodir sa sopstvenim emocijama, željama i autentičnošću?

Možda je vreme da se zapitamo: Da li smo zaboravili da usrećimo sebe?

Da li smo negde usput izgubili unutrašnji mir, radost i sposobnost da cenimo male stvari?

Umesto da tražimo sreću spolja, možda je vreme da se okrenemo unutra, da negujemo svoje mentalno i emocionalno blagostanje.

Sreća se ne krije u skupim telefonima, “dobrim automobilima” ili lažnim odnosima. Ona je prisutna u trenucima prisutnosti, u ljubavi prema sebi i drugima, u zahvalnosti za ono što već imamo.

Možda je vreme da se oslobodimo društvenih očekivanja i da prigrlimo svoju jedinstvenost, da živimo svoju istinu i da pronađemo svoj put ka sreći.

Dakle, da bismo zaista usrećili društvo, moramo prvo usrećiti sebe. Moramo se setiti da smo vredni ljubavi, radosti i ispunjenja.

Moramo negovati svoje duhovno i emotivno blagostanje, postavljati granice i brinuti o sebi. Jer sami smo kovači sopstvene sreće, čineći izbore i oblikujući našu perspektivu na svet.

Autorka teksta je Milena Mutavdžić, psihološkinja i koordinatorka udruženja “Reakt” iz Novog Pazara.

Stavovi autora u rubrici “Slobodno o svemu” ne odražavaju nužno uređivačku politiku portala Free media.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti