Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Novi Pazar: Sve više sa nama, manje pored nas

Da deca i osobe sa smetnjama u razvoju sve više budu sa nama, a manje pored nas, više od četiri decenije trude se zaposleni u Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama (MNRO) “Tahir Taša Delić“ u Novom Pazaru.

Ovo udruženje osnovanoje 1981. godine kao socio-humanitarna, nevladina organizacija, prva takve vrste u gradu.

Direktorka Lejla Delić kaže za portal Free media da je najjači motiv da takva organizacija opstane tako dugo, uprkos svim poteškoćama, zadovoljstvo i sreća osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.

“Slogan našeg udruženja je ‘Mi želimo da živimo sa vama, a ne pored vas’, iz kojeg se može videti da je naša misija da osobe sa smetnjama u razvoju budu ravnoprvni članovi društva kao i osobe tipičnog razvoja. Naša glavni motiv postojanja možemo postići ako pospešujemo i podržavamo kvalitet njihovog svakodnevnog života u svim sferama, što mi kroz naše delovanje i sprovodimo“, kaže Delićeva.

Ona ističe da udruženje predstavlja centar inovacija u regionu. U vreme kada je osnovano udruženje vidljivost osoba sa smetnjama u razvoju gotovo da nije ni postojala.

Lejla Delić

Delićeva ističe da se pomak desio kontinuiranim radom na povećanju vidljivosti i uključivanju takvih osoba u zajednicu, te zahtevanjem poštovanja njihovih prava, ali i Udruženja MNRO u Novom Pazaru.

Centar za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Njihov Centar za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Novom Pazaru danas raspolaže sa inovativnom opremom i jedan je, prema mišljenju stručnjaka iz ove oblasti, od bolje opremljenih centara takvog tipa u Srbiji.

Njegovi korisnici se edukuju kroz brojne i raznovrsne aktivnosti edukativno vaspitnog karaktera, primenom didaktičkog materijala, posebno izgrađenog i prilagođenog potrebama deteta.

“Posebno smo ponosni na aktivnosti koje realizujemo u senzornoj sobi. Efekti upotrebe stimulusa zaista pružaju očekivane promene. Neurofidbek tretman je takođe jedna od usluga na koju smo ponosni, a koja za cilj ima poboljšanje koncentracije i pažnje, posebno kod dece iz spektra autizma“, naglašava direktorka Delić.

Ona ističe da u udruženju značajnu pažnju posvećuju brizi o fizičkom zdravlju dece. Sala za fizičke aktivnosti je, kako kaže, opremljena sa kvalitetnim spravama i pomagalima.

Centar za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Novom Pazaru

“Na svakodnevnom nivou fizioterapeti i treneri po indivudualnom planu i programu, sprovode vežbe i fizičke aktivnosti, u cilju podržavanja i jačanja fizičkog zdravlja naših korisnika’’, kaže Delićeva.

Napominje da je njihov najveći izazov održavanje kontinuiranih usluga “Dnevni boravak“ i “Predah porodici“ u finansijskom smislu.

“Te usluge se finansiraju projektno. S obzirom da iz godine u godinu poboljšavamo njihov kvalitet, veliki je izazov to uklopiti u budžet kojim raspolažemo“, ističe ona.

Udurženje izma 72 polaznika koji svakodnevno koriste usluge Dnevnog boravka. Broj korisnika premašuje kapacitete kojim raspolažu, a vidljiva je i potreba za širenjem usluge, s obzirom na podugačku listu čekanja za sve uzraste.

“U okviru projekta ’Predah porodic’i, koji realizujemo vikendom, imamo 20 korisnika. Ova usluga namenjena je roditeljima, jer se porodici pruža mogućnost odmora, predaha od svakodnevne brige o osobi sa smetnjama u razvoju. Tada porodica ima priliku da obavlja različite porodične i profesionalne obaveze, a da im je pritom olakšana briga o njihovim najmilijima, jer o njima u svakom trenutku brine 10 stručnih radnika i saradnika“, naglašava direktorka.

Aktivnosti Udruženja i Centra

Ona dodaje da su sve aktivnosti u udruženju strukturisane i da se sporovode kroz plan i program koji se pravi za svaki mesec pojedinačno.

“Na svakodnevnom nivou sprovode se različite aktivnosti prilagođene uzrastu i sposobnostima korisnika. U radu sa njima koristimo dva tipa aktivnosti, koje se grubo mogu podeliti na grupne i induvidualne“, objašnjava Delićeva.

Grupne aktivnosti su: saznajne, likovno-kreativne aktivnosti, radionice praktičnih veština, muzičke, okupacione, obrazovne, očigledne aktivnosti, zatim radionice za radno osposobljavanje, radionice lepog ponašanja koje pospešuju razvoj veština na svim nivoima ličnosti, a sporovode se u grupama u kojima korisnici borave u toku dana. 

Na osnovu kalendarskog uzrasta, podeljini su u sedam grupa. Individualne aktivnosti su: senzorna soba, tretmani neourofeedbacka, logopedski tretmani, fizioterapeutski tretmani i radionica rada na kompjuteru.

Osim rada sa decom održavaju se i radionice psihosocijalne podrške roditeljima i porodicama dece sa smetnjama u razvoju.

“Sve ove različite aktivnosti, koje sprovodimo u našem Centru, različito utiču na svakog korisnika ponaosob, pa ne bih mogla izdvojiti šta je to što je najefikasnije za korisnike, jer je sve podjednako važno i korisno za njih i za njihov razvoj“, naglašava Delićeva.

Jedna od priredbi za 8.mart

Imajući u vidu značaj svih navedenih aktivnosti, za njihovu uspešnu realizaciju neophodno je uposliti dovoljan broj stručnih saradnika. Trenutno imaju 32 zaposlana, što je, prema rečima direktorke, minimalan broj, uslovljen licencom za rad.

Prekretnicu u radu udurženja predstavljaju veliki projekti kao što su “Otvorena vrata za decu i roditelje“ i “Inkluzija na delu“, a prošle godine završen je jedan od takođe značajnih projekata prekogranične saradnje sa centrom “Tisa“ iz Crne Gore.

Udruženje zasluženo nosi ime njegovog utemeljivača, rahmetli Tahira Taše Delića. Misiju stvaranja uslova da takve osobe sve više žive sa nama, a ne pored nas, uspešno je nastavila njegova ćerka Lejla Delić.

Ona obećava da neće stati i da će nastaviti borbu na unapređenju prava osoba sa smetnjama u razvoju.

“Naše udruženje je pokretač velikih promena, kada je u pitanju položaj osoba sa smetnjama u razvoju u našem regionu, a i šire. Poznato je da je naše udruženje član Saveza MNRO Srbije, te da je rahmetli Tahir Delić dugo bio predsednik tog  Saveza, što direktno upućuje na delovanje poboljšanja statusa osoba sa smetnjama u razvoju. Mi se svakodnevno trudimo da oni žive sa nama, a ne pored nas, podstičući i zajednicu u ovoj misiji i sa ponosom mogu reći da uspevamo u tome“, zaključila je Delićeva.

S. Ljajić

Foto: Udruženje “Tahir Taša Delić“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti