Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Novi Pazar: Za upravljanje otpadom neophodno 12 miliona evra

Za sprovođenje Lokalnog plana upravljanja otpadom u Novom Pazaru neophodno je izdvojiti više od 12 miliona evra, od čega će skoro polovina biti utrošeno na uspostavljanje Regionalnog centra za upravljanje otpadom, rečeno je danas.

Na javnoj raspravi o nacrtu tog plana saopšteno je da će do 2032. godine u Novom Pazaru na godišnjem nivou biti sakupljano nešto više od 61 tone smeća, od čega će 38 tona biti reciklirano.

Tim planom, predviđeno je da se za 10 godina počne sa prikupljanjem celokupnog komunalog otpada na teritoriji grada, uspostavi primarna selekcija otpada i sistem upravljanja opasnim otpadom, te smanji biorazgradivi otpad i izgradi Regionalni centar za upravljanje otpadom.

Šef Odseka za komunalne poslove Malića Plojović kazala je da je ovim planom predviđeno rešavanje mnogih problema koji se vezuju za otpad u Novom Pazaru, uključujući i sanaciju deponije “Golo brdo”.

“Urađen je projekat sanacije deponije ‘Golo brdo’ i on je dostavljen Ministarstvu za zaštitu životne sredine na saglasnost. Još uvek nemamo saglasnost. Bilo je par sastanaka sa izrađivačima tog projekta i predstavnicima Minsitarstva koje vrše analizu”, rekla je Plojovićeva.

Za sanaciju i zatvaranje te nesanitarne deponije i drugih divljih deponija neophodno je uložiti više od 750.000 evra.

Na pitanje portala Free media o tome gde će se graditi Regionalni centar za upravljanje otpadom, ona je odgovorila da je to posebna tema i da ne postoji ništa zvanično.

Podsećamo, iako je taj centar trebao da se gradi u selu Milatkoviće, na teritoriji opštine Raška, žitelji tog sela su potpisali peticiju protiv njegove izgradnje nakon čega su pojedini lokalni zvaničnici iz te opštine kazali da se on sigurno neće graditi u tom selu.

Rukovodilac izrade Lokalnog plana upravljanja otpadom Gorica Aleksić kaže da pored nesanitarne deponije “Golo brdo”, u Novom Pazaru postoji i 18 divljih deponija čije čišćenje i uklanjanje predviđa ovaj plan.

N. Šehović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti