Novi Pazar
-4°C

Novopazarci nezadovoljni kvalitetom vazduha, prevozom i nedostatkom trotoara

Prema anketi koju uradio EU PRO Plus Novopazarci su najmanje zadovoljni kvalitetom vazduha, javnim prevozom, urbanom bezbednošću, uključenošću u planiranje razvoja, mogućnostima za rad i zapošljenje i zastupljenošću parkova i zelenih površina.

Menadžer sektora za razvijanje kapaciteta u okviru ovog programa Viktor Veljović rekao je danas novinarima nakon Okruglog stola da je anketa rađena za 12 gradova, a da je najveći odziv bio u Novom Pazaru, odakle je stiglo 550 odgovora.

“Građani su identifikovali pet do šest ključnih problema koji su izuzetno značajni, pre svega mislim na zagađenje, zauzete trotoare, kao i nedostatak trotoara za kretanje roditelja sa decom i drugih osoba sa smanjenom pokretljivošću. Takođe, ukazali su na nedostatak zelenila, što znatno utiče na zagađenje, kao i nedostatak lokacija i prostora za investicije, problem javnog prevoza u gradu”, rekao je Veljović.

On pojašnjava da će rezultati ove ankete biti korišćeni za izradu Strategije razvoja urbanog područja, koja podrazumeva transforamciju ovog prostora i podizanje kvaliteta života, ne samo u centralnom gradskom području, već i u perifernim delovima.

<em>Okrugli sto o Strategiji razvoja urbanog područja grada Novog Pazara<em>

“Periferija grada treba da postane sekundarni cenatr sa približno istim kvalitetom socijalnih i zdravstvenih usluga, kao i mogućnostima lične afirmacije. Novi Pazar se sa izuzetno bogatim kulturno- istorijskim nasleđem i ljudskim kapitalom, tradicijom i preduzetničkim duhom glorifikuje za sredinu koja se odvaja od drugih”, rekao je Veljović.

Stručna saradnica glavnog gradskog urbaniste Ajša Zatrić kazala je da će Strategija biti polazna osnova za izradu novog urbanističkog plana Novog Pazara.

“Strategija će biti suštinska, polazna osnova za izradu novog plana. Ona bi trebalo da bude završena krajem juna, a njena implementacija bi trebala da počne od septembra ili oktobra ove godine”, rekla je Zatrićeva.

EU PRO Plus je program koji je finanasiran od strane Evropske unije, sprovodi se u partnerstvu sa Ministarstvom za Evropske integracije, a sprovodi ga kancelarija za Ujedinjene Nacije za projektne usluge UNOPS.

M.Jovičić

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti