Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Novopazarci ocenjuju kvalitet komunalnih usluga

Građani Novog Pazara biće uskoro u prilici da jednom godišnje ocenjuju kvalitet komunalnih usluga koje pružaju javna preduzeća, za svaku delatnost posebno.

Izjašnjavanje će se obavljati najkasnije do 31. oktobra za tekuću godinu, u cilju procene njihovog zadovoljstva kvalitetom pružanja komunalnih usluga, a radi njihovih unapređenja.

Prema Odluci o načinu izjašnjavanja građana, koju će na narednoj sednici usvojiti Skupština grada Novog Pazara na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima, ono će moći da se sprovede istovremeno za više komunalnih usluga koje pruža jedno preduzeće, ali će se rezultati objavljivati posebno.

Izjašnjavanje će biti obavljeno popunjavanjem upitnika, onlajn, anketom od vrata do vrata, na štandovima u centru grada, u prostorijama mesnih zajednica, šalter salama ili naplatnim mestima usluga javnih komunalnih preduzeća.

Upitnik će sadržati pitanja vezana za ključne elemente komunalne usluge, izjašnjavanje će biti anonimno, a sprovodiće ga radna grupa, koju će za svaku godinu obrazovati gradonačelnik.

A. Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti