Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Novopazarski diler osuđen na preko sedam i po godina zatvora

Viši sud u Novom Pazaru osudio je danas Albina J. (36) na kaznu zatvora od sedam godina i sedam meseci zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Iz Višeg javnog tužilaštva je saopšteno da ova presuda nije pravnosnažna, te da će razmotriti navode iz prvostepene presude i u zakonskom roku odlučiti da li će na nju ulagati žalbu.

Oni su naveli da je Viši sud prema okrivljenom primenio institut višestrukog povrata i izrekao kaznu iznad polovine raspona propisane kazne za ovo krivično delo, jer ga je učinio sa umišljajem.

“On je ranije dva puta osuđivan za krivična dela sa umišljajem na kaznu zatvora od najmanje godinu dana, pri tom od dana otpuštanja učinioca sa izdržavanja izrečene kazne do izvršenja novog krivičnog dela nije proteklo pet godina”, navode u tužilaštvu.

A.Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti