Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Novopazarskim udruženjima preko osam miliona dinara od Ministarstva turizma

Ministarstvo turizma i omladine sufinansiraće ove godine projekte sedam udruženja građana iz Novog Pazara u okviru dva konkursa, sa preko osam miliona dinara, saznaje portal Free media.

Prema rezultatima konkursa za sprovođenje ciljeva strategije za mlade “Mladi su zakon”, u koje je naš portal imao uvid, sa po 1,3 miliona dinara biće sufinansirani projekti Građanskog foruma i udruženja “A1 Net”.

Ministarstvo će sa po milion dinara sufinansirati projekte Centra za razvojnu politiku i saradnju, “Journalistic plan”, Udruženja građana odred izviđača “Sandžak” i Udruženja psihologa Novi Pazar.

Sa 1,8 miliona dinara biće sufinansiran projekat Studentke unije u Novom Pazaru u okviru konkursa za stimliranje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanje i preduzetništva mladih.

Ministarstvo je ove projekte raspisalo sredinom marta, a pravo učešća imali su udruženja mladih i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji države i upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih.

N. Šehović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti