Novi Pazar
-4°C

O nama

Upisan u Registar javnih glasila Republike Srbije pod rednim brojem: IN001122

Osnivač: Udruženje građana Free media

Free media je multimedijalni internet portal, koji izveštava o događajima u Novom Pazaru, Sandžaku, jugozapadnoj, ali i Srbiji u celini, kao i inostranstvu.

Izveštavamo objektivno, tačno, nepristrasno i profesionalno, pridržavajući se Kodeksa novinara Srbije. Prihvatamo nadležnost Saveta za štampu.

Bavimo se društvenim temama, sa posebnom pažnjom na žene, njihove probleme i položaj, kao i na kulturu, kao jednoj od najznačajnijih oblasti u razvoju društva.

Ističemo pozitivne priče u formi teksta, videa, audio materijala i foto galerije.

Podržavamo građansko društvo i tolerantnu komunikaciju, uz uvažavanje kulturnih, etničkih, polnih i drugih razlika.

Sadržaj kreiraju novinari sa dugogodišnjim iskustvom na lokalnim i nacionalnim medijima.