Novi Pazar
-4°C

O NJIMA ĆE SE TEK PRIČATI- Pesnik Luka Božović (VIDEO)

Luka Božović, rođen je 16. juna 1998. godine u Novom Pazaru.

Završio je Ekonomsko- trgovinsku školu u Novom Pazaru, kao đak generacije. Diplomirao je prava na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Izdao je dve zbirke pesama – „Snaga dečijeg uma“ i „Džepovi puni snova“.  Osim toga, 11 godina je aktivno igrao folklor u Kulturno umetničkom društvu Ras.

Stipendista je Fonda za mlade talente Republike Srbije (Dositeja), komunikativan, odgovoran, tačan i otvoren za sticanje novih znanja, iskustava i veština.

Pohađao je brojne kurseve i seminare, škole debate, a usavršavao se i u nekoliko državnih ustanova.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti