Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Održana sednica Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća

Potpredsednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Sead Šemsović imenovan je za predsednika Odbora za bosanski jezik i književnost pri Uredu za koordinaciju bošnjačkih vijeća, saopšteno je danas iz ovog nacionalnog organa.

Na sednici Ureda, koja je održana u Bihaću, doneta je odluka da se u članstvo primi Bošnjački kulturni savez Slovenije.

“Na ovaj način bošnjačka vijeća iz svih država bivše Jugoslavije, kao i Kongres Bošnjačka Severne Amerike, čine Ured. Na sednici je zaključeno da se pristupi osnivanju i registraciji matičnog ureda bošnjačkih vijeća sa sjedištem u Sarajevu, čiji bi osnivači bila bošnjačka vijeća iz regiona, a čiji će temeljni ciljevi delovanja odnose na zaštitu i očuvanje temeljnih identitetskih posebnosti- jezika, kulture, tradicije i društvenog položaja Bošnjaka u zemljama regiona“, navodi se u ovom saopštenju.

Kako je istaknuto, Ured je inicirao organiziranje međunarodne Konferencije o genocidu i zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava, koja će okupiti najrelevantnije evropske i svetske naučnike i istraživače iz ove oblasti.

“Ured je razmatrao i nedavno usvojenu Deklaraciju sa svesrpskog sabora, održanog u  Beogradu, i u potpunosti odbacio kompletan tekst Deklaracije, preambulu i zaključke. Smatramo da je ona usmerena na dezintegraciju Bosne i Hercegovine, suspendiranje Dejtonskog mirovnog sporazuma, odbacuje Rezoluciju Generelne skupštine UN-a o Srebrenici i utemeljena je na neistinama, krivotvorenju istorijskih činjenica, te je kao takva usmjerena protiv stabilnosti celokupnog prostora Zapadnog Balkana”, saopšteno je iz BNV-a.

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća čine predstavnička tela i nacionalne institucije Bošnjaka iz zemalja bivše Jugoslavije, a osnovan je početkom 2018. godine.

A. Bajrović

Foto: BNV

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti