Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Potpisani ugovori o izgradnji prihvatilišta za pse i nabavku katamarana

Ministar za ravnomerni regionalni razvoj Edin Đerlek i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac potpisali su danas ugovore o kupovini mehanizacije–katamarana za prikupljanje i odlaganje otpada sa jezera Gazivode, kao i za izgradnju prihvatilišta za pse i mačke lutalice u Novom Pazaru.

Ukupna vrednost ovih projekata je oko 24 miliona dinara.

Đerlek je ocenio da će realizacija ovih projekata uticati na zaštitu životne sredine, razvoj turizma i turističkih ponuda, ali i unapređenje kvaliteta života građana Novog Pazara.

“Imajući u vidu velike izazove sa kojima se grad, ali i susedne opštine susreću kada je u pitanju čišćenje i odvoženje otpada iz jezera Gazivode, nabavka mehanizacije, kako je naveo ministar, sprečiće ekološku kastrastrofu i omogućiti bolje korišćenje jezera u turističke svrhe, a samim tim sačuvati floru i faunu, odnosno zdravlje stanivništva biljaka i životinja”, rekao je Đerlek.

Njegovo ministarstvo će sufinansirati izgradnju prihvatilišta sa pse i mačke lutalice na ukupno 2.618 kvadratnih metara, koji će imati upravnu zgradu, ambulantu i stacionar, kao i dve štenare sa 14 boksova za čuvanje životinja.

“Prihvatilište će omogućiti bezbedno i humano uklanjanje i životinja sa ulica Novog Pazara, kao i njihovo čuvanje i tretiranje, što će dugoročno rešiti socijalno-bezbednosne, ali i higijensko-ekološke probleme grada”, rekao je Đerlek.

Kabinet ministra za ravnomerni regionalni razvoj, u okviru Programa za podsticanja regionalnog rasta u Republici Srbiji opredelio je 10, 4 miliona dinara za nabavku katamarana za čišćenje i održavanje jezera Gazivode, kao i 13, 5 miliona dinara za projekat izgradnje prihvatilišta za pse i mačke lutalice u Novom Pazaru.

Gradonačelnik Biševac istakao je da se dosadašnje čišćenje jezera organizovanim akcijama pokazalo kao nedovoljno, dodajući da će nabavka mehanizacije u ove namene, adekvatno rešiti problem sa kojim se suočavaju građani Novog Pazara i susednih opština.

“Sigurno će doprineti održavanju jezera ne samo za građane Novog Pazara već i za sve građane koji gravitiraju prema jezeru Gazivode. Nastavak II faze prihvatilišta za pse i mačke lutalice, čija je ukupna vrednost 34 miliona dinara je od vrhunske važnosti za naš grad. Prva faza prihvatilišta je završena i ona je iznosila 12 miliona dinara, a lokaciju prihvatilišta je blizu deponije Golo brdo”, rekao je Biševac.

Realizaciju oba projekta sprovešće Regionalna razvojna agenicja Sandžaka.

A. Bajrović

Foto: Miloš Perić

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti