Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Prihvatilište za decu počinje sa radom do kraja godine

Procedura za dobijanje dozvole za početak rada Prihvatilišta za decu i omladinu u Novom Pazaru je u toku, a grad će uskoro raspisati tender za rekonstrukciju i adaptaciju 250 kvadrata starih prostorija Centra za socijalni rad.

Portal Free media saznaje da bi ovo Prihvatilište trebalo da počne sa radom do kraja ove ili najkasnije početkom sledeće godine.

Za formiranje Prihvatilišta budžetom grada za ovu godinu izdvojeno je 12 miliona dinara, a sredstva za unutrašnje uređenje obezbeđena su kroz projekat “Reintegracija II”, koji finansira Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke.  

Član Gradskog veća Fevzija Murić rekao je za naš portal da u Novom Pazaru nema hraniteljskih porodica, izuzev srodničkih.

On kaže da su decu iz ovog grada do sada na privremeni boravak upućivali u hraniteljske porodice u Priboju ili nekoj drugoj opštini, odnosno u prihvatilišta u Kragujevcu, Beogradu, Nišu ili Kruševcu.

“Grad je do sada za tu uslugu godišnje plaćao od tri do pet miliona dinara, plus za troškove prevoza, trajnog smeštaja i ostalog. U planu je da ovo Prihvatilište kasnije preraste u regionalno, jer postoji potreba za tim, tako da će moći da ga koriste i opštine Tutin, Sjenica i Raška”, rekao je Murić.

On je pojasnio da će po pravilnicima za dobijanje licence u Prihvatilištu moći da boravi do 10 mladih, te da će biti stalno zaposleno šest stručnih osoba.

Kako smo ranije pisali, Prihvatilište za decu i omladinu, koje godinama nedostaje veličini grada Novog Pazara, bilo bi privremeni smeštaj mladima čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama ili se nalaze u drugim socijalnim rizicima u kojima je potreban hitan kratkotrajni prihvat.

To bi bilo mesto za decu i mlade koji su napušteni od roditelja i staratelja, koji se nađu u skitnji, prosjačenju ili su žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, gde bi mogli da borave od jednog dana do šest meseci.

Osim toga, usluge prihvatilišta mogle bi privremeno da koriste i žene žrtve porodičnog nasilja.

A. Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti