Novi Pazar
-4°C

U Novom Pazaru tri puta više udovica nego udovaca

Među 84.077 stanovnika Novog Pazara, koji imaju 15 i više godina, preko tri puta više je udovica nego udovaca, dok je broj neoženjenih muškaraca za 3.400 veći od broja neudatih žena.

Prema konačnim rezultatima popisa stanovništva, u koje je portal Free media imao uvid, na teritoriji ovog grada živi 5.110 udovica i 1.488 udovaca.

Neoženjenih muškaraca ima 15.099, a neudatih žena 11.690.

Popis je pokazao i da su u ovom gradu 23.650 oženjena muškaraca, 922 razvedena, dok bračni status za njih 291 nije poznat.

Osim toga, među ženama je 24.156 udatih, 1.381 razvedenih, kao i 290 nepoznatog bračnog statusa.

Od 84.077 stanovnika Novog Pazara, koji imaju 15 i više godina, ukupno je 41.450 muškaraca i 42.627 žena.

Konačni rezultati popisa stanovništva pokazali su da u ovom gradu živi 106.720 stanovnika, među kojima je pripadnica lešeg pola za oko 250 više u odnosu na muškarce.

A.Bajrović

Foto: Free media, Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti