Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

U vrtlogu korupcije- Svako je nevin dok se ne dokaže drugačije (AUDIO)

U većini anketa građani među institucijama koje su podložne korupciji nabrajaju pravosudne organe i policiju, ali je, kao i u sudskim postupcima, svako nevin dok se ne dokaže drugačije.

Oni koji su u svakodnevnom kontaktu sa nosiocima pravosudnih funkcija smatraju da se odgovor na pitanje ima li korupcije u sudovima sam nameće samim tim što ih građani prepoznaju kao korumpirane.

Audio deskripcija teksta U vrtlogu korupcije- Svako je nevin dok se ne dokaže drugačije

Pravnik Džengis Buljukbaš iz Novog Pazara kaže da on u svom poslu nije imao “direktan susret s korupcijom”, opšte prisutnom pojavom u svim sferama društva i jednim od najvećih problema Balkana.

“Ono što zabrinjava i što je teret svim građanima je, zapravo, stvaranje pravne nesigurnosti koja proizilazi iz neprincipijelnog stava sudija pojedinaca  sa jedne i tužilaštva sa druge strane, u krivičnim postupcima. U parnici su stvari malo jednostavnije, iako se dešava da Vrhovni kasacioni sud promeni stav po nekom pitanju, pa u istoj činjeničnoj i pravnoj situaciji do određenog datuma postoji jednaka ustaljena praksa, a od dana promene stava tog suda, počinje da se primenjuje sasvim drugačija praksa, pa su građani s pravom zbunjeni i tada takođe nastaje pravna nesigurnost koja je u modernim evropskim državama nezamisliva”, smatra Buljukbaš.

<em>Džengis Buljugbaš<em> <em>pravnik iz Novog Pazara<em>

On ističe i da je “sasvim jasno da postoji nedvosmislen politički pritisak koji trpe sudije” što je, ocenjuje, jednako opasno kao i direktna korupcija.

“Jedan ozbiljan stub države i društva kao što je pravosuđe, trebao bi da bude sačinjen od najboljih u svom poslu, kojima će država  stvoriti uslove da rade najbolje što mogu. Svaki postupak koji se vodi na medijima, gde se ljudima presuđuje bez pretpostavke nevinosti i od strane netručnih lica, pre nego što sud donese odluku, svakako je otežavajuća okolnost za donošenje pravične odluke. Država mora  da stvori uslove u kojima će izvesnost kazne biti prioritet. To bi značilo da svako i pod jednakim uslovima bude svestan da će propisanu kaznu izdržavati, jer je izvesnost kazne  dokaz postojanja dobrog i nezavisnog pravosuđa i put ka stvaranju pravne sigurnosti koja je u našoj državi na jako niskom nivou”, dodaje Buljukbaš.

U novopazarskom Višem sudu, najvišoj sudskoj instanci u ovom delu Srbije, kažu da u poslednjih 10 godina nije bilo slučajeva korupcije u koje su umešani vršioci sudskih funkcija i ostali zaposleni, kao i da u tom periodu nisu primili niti jednu prijavu građana koji su sumnjali na koruptivno ponašanje pojedinaca u toj instituciji.

Navode i da su doneli niz akata, koje dosledno primenjuju, zbog čega dobro funkcionisanje Višeg suda, kroz normativnu, personalnu i organizacionu strukturu, čini otpornim na korupciju.

“Viši sud se aktivno bavi uspostavljanjem i razvijanjem mehanizama u borbi protiv korupcije i to kroz primenu čitavog niza internih akata koji su zasnovani na principima posvećenosti integritetu i etičkim vrednostima rukovodstva i zaposlenih. Razvili smo mehanizme u borbi protiv korupcije, između ostalog, kroz sistem pravne regulative i sistem internih kontrola koje funkcionišu efektivno i efikasno u skladu sa principima zakonitosti, pravilnosti i dobrog finansijskog upravljanja”, navodi se u odgovoru Suda za portal Free media, koji je potpisala predsednica Slađana Čolović.

<em>Viši sud u Novom Pazaru<em>

Svi ti mehanizmi, navode u Višem sudu, imaju za cilj sprečavanje etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti koji ugrožavaju integritet institucije, zatim kroz jačanje odgovornosti prema javnosti i transparentnosti u radu suda.

“U tom cilju, Sud je doneo Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja i odredio lica koja su ovlašćenja za prijem informacija i vođenje postupaka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem. Takođe, u ovom trenutku smo u trećem ciklusu izrade Plana integriteta, shodno Zakonu o sprečavanju korupcije, a pored navedenog, doneli smo i Strategiju upravljanja rizicima, Registar rizika, Liste poslovnih procesa, Mape poslovnih procesa i procedure, te redovno dostavljamo godišnji izveštaj Ministarstvu finansija”, saopštili su iz Višeg suda.

Za razliku od Višeg suda, Osnovni sud u Novom Pazaru imao je jedan slučaj korupcije koji je okončan pravnosnažnom osudom sudskih službenica M.J. i S.J. na godinu dana kućnog zatvora zbog primanja mita i falsifikovanje službene isprave, odnosno, trgovine uticajem.

One su uhapšene tokom 2014. godine, a sudski procesi su trajali do kraja prošle i početka ove godine.

<em>Ulaz u zgradu suda u Novom Pazaru<em>

Komentarišući presudu, predsednik Osnovnog suda Edin Hodžić rekao je da je interes građana i suda da se postupci vode i odluke donose u skladu sa zakonom.

“Pozivam sve građane da, bez ustručavanja, prijavljuju svaku sumnju na korupciju u našem sudu, a takve predmete će procesuirati Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije pri Višem tužilaštvu u Kraljevu”, izjavio je Hodžić za naš portal.

Buljukbaš zaključuje da uslovi u kojima rade sudije, pa i ceo pravosudni sistem, nisu nimalo laki.

“Sudovi su pretrpani predmetima, parnice traju u proseku oko tri godine, ceo pravosudni sistem je slabo plaćen, pa bi otklanjanje tih nedostataka verovatno bio najbolji put kao stvaranju jačeg i sigurnije pravosuđa”, smatra on.

O postojanju korupcije, mehanizmima za borbu protiv nje, pitali smo i Policijsku upravu u Novom Pazaru, ali i pored dva meseca čekanja, nisu nam obezbedili sagovornika, niti prosledili odgovore na unapred prosleđena pitanja.

————————————————————————————————————

Projekat “U vrtlogu korupcije“ realizuje Udruženje građana Free Media. Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti