Novi Pazar
-4°C

Vazduh u Novom Pazaru najzagađeniji ujutru i popodne

Zagađenje vazduha u Novom Pazaru obično se javlja u ranim jutarnjim i popodnevnim satima, kada se najviše upotrebljavaju ložišta, rekli su za portal Free media u Odeljenju za zaštitu životne sredine.

U prilog tome govori i podatak Agencije za zaštitu životne sredine da je početak grejne sezone znatno uticao na kvalitet vazduha u ovom gradu.

Prema rečima Ivana Milanovića, rukovodioca Odeljenja za zaštitu životne sredine u Gradskoj upravi Novog Pazara, merna stanica registruje sve čestice koje utiču na zagađenje vazduha.

„Zagađenje vazduha se, prema podacima koje mi pratimo, javlja početkom grejne sezone. Upotreba individualnih ložišta i malih toplana utiče na to da se u vazduhu poveća udeo suspendovanih PM2ipo i PM10 čestica, koje utiču na zagađnje i zato dobijamo kvalifikaciju da je vazduh zagađen ili veoma zagađen“, rekao je Milanović za naš portal.

On dodaje da je prema javno dostupnim podacima zagađenje vazduha u septembru i oktobru tokom malog broja dana bio zagađen, uglavnom tokom hladnijeg perioda kada su građani upotrebljivali ložišta.

Prema njegovim rečima, to dovodi do zaključka da na kvalitet vazduha, umogome, utiču i vremenske prilike.

„Kad nema vetra i kad je izražena prizemna inverzija od toplote vazduha stvaraju se uslovi da zagađujuće čestice padaju u donjem delu atmosfere i da se tu zadržavaju, tako da nema njihovog prirodnog razblaživanja. Takođe, koncentraciije sumpor-dioksida, ugljen-monoksida, azot-dioksida i prizemnog ozona su takve da je veoma teško detektovati njihova prekoračenja, kao ni povišene vrednosti“, kaže rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine.

On je istakao da izbor energenata koji građani koriste u individualnim ložištima u velikoj meri utiče na kvalitet vazduha, kao i sama ložišta koja nisu energetski efikasna.

„Sve ovo utiče da se tokom zime, kada je grejna sezona, kvalitet vazduha pogorša. Problem u Novom Pazaru je i položaj merne stanice za kvalitet vazduha, jer se nalazi na najnižoj tački u gradu, na kojoj je stepen zagađenja najveći i kod koje postoje ruže vetrova koje doprinose da se negativne čestice vazduha u velikoj meri stvaraju“, rekao je Milanović.

On smatra da bi trebalo čestice PM2ipo i PM10 trebalo poslati na ispitivanje u posebne laboratorije u Srbiji, ukoliko želimo da utvrdimo pravo zagađenje vazduha, ali da je to istraživanje skupo i biće možda dostupno u nekom budućem periodu.

Milanović kaže da je Grad Novi Pazar preduzeo niz dugoročnih mera koje treba da utiču na kvalitet vazduha, a jedna od njih je izmeštanje Gradske toplane u Industrijsku zonu.

Na naše pitanje da li je to uticalo na poboljšanje kvaliteta vazduha u centru grada, on kaže da još uvek treba sačekati i pratiti podatke, obzirom da je ta Toplana nedavno počela sa radom.

„Takođe, prošle godine, uz pomoć Ministarstva za zaštitu životne sredine zamenjeno je 70 individualnih ložišta kotlovima na pelet, kao i u hali Pendik i nekoliko gradskih škola. U neposrednoj blizini grada izvršena je i sadnja stabala na 16 hektara površine, urađena je sekundarna gasifikacija, a trenutno se sadi 1.164 odraslih stabala četinarskih vrsta u centru grada“, rekao je Milanović.

Njegova preporuka građanima je da kada putem sajta Agencije za zaštitu životne sredine utvrde da se vazduh kvalifikuje kao zagađen, svoje aktivnosti svedu na zatvoren prostor umesto otvorenog.

Osim toga, savetuje da redovno čiste svoja idividualna ložišta, kao i da smanje upotrebu motornih vozila, te da umesto njih koriste bicikla, javni prevoz ili da idu pešice.

M.Jovičić-H.Ziljkić

Tekst je nastao u okviru projekta „Slobodni mediji za slobodne građane“, koji sprovodi Free media. 

Projekat se realizuje u okviru Programa malih medijskih grantova koji finansira Ambasada SAD a administrira Media i Reform Centar Niš. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove MRCN i Ambasade SAD već isključivo autora.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti