Novi Pazar
-4°C

Forum 10: Nezaposlenost i loše obrazovanje najveći problem mladih

Najveći problemi mladih ljudi u Novom Pazaru su nezaposlenost i loše obrazovanje, pokazuju rezultati ankete koju je sprovela akademska inicijativa „Forum 10“.

Anketa „Šta misle mladi u gradi mladih?“ organizovana je onlajn tokom oktobra i novembra prošle godine, bila je anonimna, a u njoj je učestvovalo 139 mladih od 15 do 30 godina.

Koordinator ove nevladine organizacije Teo Taraniš rekao je na konferenciji za novinare da su među anketiranima bili podjednako zastupljeni muškarci i devojke, sa gradskog, prigradskog i seoskog područja.

„Grad Novi Pazar nema aktuelni strateški dokument za mlade, jer je poslednji važeo od 2010. do 2012. godine. Dakle, već 10 godina nemamo dokument koji se bavi mladima i njihovim položajem, tako da smo kao organizacija civilnog društva hteli kroz ovu aknetu da dođemo do informacija koje će svima pomoći u narednom periodu“, rekao je Taraniš.

Rezultati ankete pokazuju da više od polovine mladih svoj položaj ocenjuje kao loš, dok nešto manje od četvrtine smatra da je dobar.

„Gotovo dve trećine anketiranih mladih nije zadovoljno mogućnostima i prilikama koje su im na raspolaganju. Nezaposlenost, loše obrazovanje, korupcija, nepotizam i partijsko zapošljavanje i prinuđenost na odlazak u inostranstvo problemi su koji dominantno utiču na njihov položaj“, istakao je Taraniš.

On dodaje da više od polovine anketiranih svoj ekonoski položaj ocenjuje kao dobar, dok čak 80 odsto njih smatra da trenutna situacija na tržištu rada ne zadovoljava njihove potrebe i očekivanja.

„Što se tiče aktivizma mladih, gotovo polovina od njih nije aktivna, dok više od polovine nikada nije učestvovalo u nekoj vrsti akcije. Polovina mladih nije nikada imala priliku da učestvuje u neformalnom obrazovanju. Među onima koji su aktivni najbrojniji su članovi i članice političkih partija, a u neštom manjem broju aktivisti i aktivistkinje nevladinih organizacija i udruženja građana, kao i studentskih parlamenata“, kazao je Taraniš.

Više od polovine anketiranih zainteresovana je za politička dešavanja u gradu, dok skoro dve trećine njih smatra da ne postoje mogućnosti za adekvatno uključivanje mladih u proces donošenja odluka na lokalu.

„Visok procenat odgovora koji smo dobili, čak 75 odsto mladih smatra da se njima najviše bave nevladine organizacije ili udruženja građana. Daleko manji procenat navodi Kancelariju za mlade ili neke druge lokalne institucije. Iz ovih odogovora možete zaključiti da imate veliki broj mladih kojima se institucije ne bave“, istakao je Taraniš.

On je dodao da su predstavnici akademske inicijative „Foruma 10“ u prethodnom periodu razgovarali sa čelnicima lokalnih institucija, poput Kancelarije za mlade, Saveta za mlade, lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, kao i sa mladima, sa kojima su imali dve radionice.

Anketa je spovedena kao deo projekta „Ka strateškom pristupu omladinskoj politici u Novom Pazaru“, koji ova nevladina organizacija realizuje uz podršku Grada Novog Pazara.

M. Jovičić

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti