Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

ISG: Uskoro novi senzor za monitoring kvaliteta vazduha

Predstavnici Inicijative slobodnih građana (ISG) postaviće narednih dana u ulici Stevana Nemanje u Novom Pazaru senzor za redovno praćenje informacija o kvalitetu vazduha.

Iz ovog udruženja su saopštili da su na ovaj način, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), postali deo najveće svetske mreže građanskog monitoringa kvaliteta vazduha.

„Da bi ove informacije bile dostupne širom sveta, prikupljeni podaci će biti povezani sa bazom podataka Sensir community mreže. Podaci prikazani na ovoj mreži će takođe biti emitovani na drugim platformama, poput xEco“, naveli su oni.

Kako su dodali, cilj im je da kroz princip građanske nauke prikupe što više informativnih podataka o kvalitetu vazduha.

„Podaci dobijeni iz ove mreže poslužiće kao osnova za naše zagovaračke inicijative. Obećavamo da ćemo biti aktivni u svojim zadacima i nastaviti da doprinosimo unapređenju kvaliteta vazduha u našoj zajednici“, zaključili su u ISG.

Dobijeni senzor je deo projekta "Zajedno za životnu sredinu", koji sprovode BOŠ i  Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN)Mladim istraživačima Srbije, međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature ConservancyAmeričkom privrednom komorom u Srbiji i udruženjem ENECA.

U Novom Pazaru je pre više od četiri godine puštena u rad merna stanica za praćenje kvaliteta vazduha na Rekreacionom centru, koja je već prvog dana pokazala kvalifikaciju “loš“.

Prema zvaničnim podacima Agencije za zaštitu životne sredine prosečna vrednost suspendovanih PM10 čestica tokom prošle godine u Novom Pazaru bila je 45,2 mikrograma, te je na skali u prva četiri najzagađenija grada u zemlji.

Dozvoljena granična godišnja vrednost tih čestica je 40 mikrograma po kubiku vazduha.

Međutim, prosečna vrednost PM2,5 čestica tokom prošle godine bila je 40,1 mikrogram, što predstavlja najlošiji rezultat u Srbiji. Njihova dozvoljena granična godišnja vrednost je 25 mikgrorama po kubiku vazduha.

Na portalu Free media možete iz sata u sat pratiti indekse kvaliteta vazduha u Novom Pazaru.

A.Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti