Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Memić: Neprihvatljivi rezultati konkursa za vatrogasce

Ministar turizma i omladine Husein Memić smatra da je potpuno neprihvatljivo da na Konkursu za upis na osnovnu obuku vatrogasno-spasilačkih jedinica sa teritorije Novog Pazara ne bude primljen nijedan Bošnjak, već samo sedam pripadnika srpskog naroda.

On je javno od komisije koja je odlučivala po ovom konkursu zatražio da u što kraćem roku obrazloži ovakvu odluku.

“Nejasno mi je kako je na teritoriji svih sandžačkih opština primljeno 15 pripadnika srpskog, a samo tri pripadnika bošnjačkog naroda, kada je nacionalna struktura stanovništva sasvim drugačija. Po mojim saznanjima, u Novom Pazaru prijavilo se 15 Bošnjaka, a nijedan nije primljen, dok je na teritoriji celog Sandžaka prijavljeno 24, a primljena su tri 3 pripadnika bošnjačke zajednice“, naveo je Memić.

On je istakao da se ovakvi rezultati konkursa ponavljaju se već duži niz godina, ako ne i decenija.

Memić, koji je i i potpredsednik Sandžačke demokratske partije (SDP), podseća javnost da je ovakva odluka direktno u suprotnosti sa članom 77. stav 2. Ustava Republike Srbije, koji garantuje da se pri zapošljavanju u državnim organima mora voditi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina.

“Republika Srbija je zajednička država svih naroda i nacionalnih manjina koji u njoj žive, i Bošnjaci žele da zajednički sa svim ostalim narodima grade budućnost ove zemlje. Poštovanjem nacionalnog sastava u jednoj zajednici i vođenjem brige o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina podiže se stepen poverenja u državne organe, a time i poboljšavaju odnosi u nacionalno mešovitim sredinama“, kaže on.

U Gradskom odboru Stranke demokrtske akcije (SDA) Sandžaka smatraju da Vlada Srbije na ovaj način “očigledno ostaje na kursu uskraćivanja garantovanih prava Bošnjacima“.

“Ustav i zakoni ove države očigledno ne važe u delu koji se odnosi na prava Bošnjaka, a posebno na pravo srazmerne zastupljenosti u organima javne vlasti u sandžačkim opštinama. Neprihvatljivo je da se Ustav i zakoni primjenjuju isključivo kao represivni mehanizam nad Bošnjacima“, navode u ovoj partiji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) raspisalo je krajem oktobra prošle godine javni poziv za obuku četiri nova vatrogasca za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Novom Pazaru, kao i jednog u Tutinu.

Rezultati ovog konkursa pokazuju da od sedam primljenih vatrogasaca u Novom Pazaru nema Bošnjaka, u Priboju i Prijepolju su po jedan Bošnjak i trojica Srba, u Tutinu je jedini primljeni kandidat Bošnjak, a u Novoj Varoši dvojica Srba.

Pravo prijave imali su državljani Srbije, starosti između 19 i 30 godina, sa završenom srednjom školom i prebivalištem na teritoriji vatrogasno-spasilačke jedinice za koju se prijavljuju.

A.Bajrović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti