Novi Pazar
-4°C

Monografija o novopazarskom Festivalu stvaralaštva mladih

Kulturni centar u Novom Pazaru nedavno je objavio monografiju o Festivalu stvaralaštva mladih, koja obuhvata sve relevantne podatke o njegovoj organizaciji i učesnicima, od 2009. do 2019. godine.

Autorka ove monografije, koja ima preko 450 strana, je Hasna Ziljkić, glavna koordinatorka manifestacije i urednica za dječiji program i tradiciju u ovoj kulturnoj ustanovi. 

Ona je pojasnila da je 2009. godine održana Smotra amaterizma, po uzoru na onu od ranije, koja je ukinuta početkom devedesetih godina 20. vijeka, a koja je trajala oko 25 godina. Manifestacija dobija novi naziv 2010. godine – Festival stvaralaštva mladih.

Kako navodi, nije bilo lako ispričati priču o manifestaciji koja svake godine ima preko 2.500 mladih učesnika iz Novog Pazara, i koja okupi više od 15.000 gledalaca – tim prije što ona traje više od decenije, sadrži više od 13 takmičarskih oblasti i što je, iz godine u godinu, bivala sve masovnija, organizovanija i programski kvalitetnija.

„Na ovim stranicama predstavljen je Festival počevši od toga šta je on, od čega se sastoji i kako je organizovan i realizovan u periodu od 11 godina, preko statističkih podataka manifestacije ‒ koje su odgojno-obrazovne ustanove učestvovale, ko su finalisti i pobjednici po oblastima i kategorijama ‒ zatim foto retrospektive, do toga ‘šta drugi kažu o manifestaciji’. Osjećala sam, prije svega, moralnu obavezu prema svim akterima koji učestvuju u projektu Festival stvaralaštva mladih, a to su u prvom redu škole i nastavnici, da o Festivalu postoji jedan ovakav dokument koji će svjedočiti o njihovom radu i o radu Kulturnog centra“, rekla je Ziljkićeva.

Ona je istakla da joj publicistički pristup temama, s jedne, ali i naučni, s druge strane, daje za pravo da kaže da ova publikacija neće biti dosadna ni mlađim, a ni starijim generacijama.

„Ona može koristiti za razne svrhe ‒ nekome kao draga uspomena, drugima kao osnova za istraživanje. Takođe, ako neko iz drugog grada poželi da ima nešto slično Festivalu stvaralaštva mladih u svome gradu, u monografiji je objašnjeno kako se odvija organizacija i realizacija ovakve manifestacije“, kaže Ziljkićeva.

Monografija je nastala u vrijeme sprovođenja protivepidemioloških mjera u borbi protiv korona virusa, kada nije bilo moguće organizovati i realizovati ovu manifestaciju.

„Osim što izražavam lično žaljenje zbog neodržavanja manifestacije dvije godine, istovremeno sam mišljenja da je ova monografija vrijedan dokument i svjedodžba o tome šta se, u određenom periodu, na kulturnoj sceni (u)radilo za mlade Novog Pazara, koji će, bez sumnje, postati promotori naučenih vrijednosti i ljubavi prema kulturi“, napisao je u uvodnoj riječi Dženan Palamar, direktor Kulturnog centra.

Recenzent monografije dr. Nina Aksić, iz Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), kaže da je ovaj Festival kroz decenije organizovanja postao simbol kulturnog života mladih Novog Pazara, ali i svih onih koji su dio ovoga grada na sasvim različite načine.

„Ova monografija nije svjedočanstvo samo o tradiciji ove manifestacije i načinima na koje je ona, gotovo pa savršeno, bivala organizovana, već i o življenju, druženju, toleranciji, multikulturalnosti, multikonfesionalnosti, odnosima obrazovnih i kulturnih djelatnika, nastavnika i učenika, onima koji su prerasli u prijateljstva. Monografiju su gradu i kulturi Novog Pazara podarili, prije svega, njen autor, a zatim i saradnici, ali i svi oni koji su tokom proteklih decenija na bilo koji način bili dio Festivala stvaralaštva mladih. Ova knjiga će biti dar svima onima koji će se jednoga dana sa osmijehom prisjećati svojih prvih javnih nastupa; ali ne samo njima – njome će biti darovane i sve buduće generacije koje će stasavati u ovom gradu“, navela je Aksićeva.

Dr. Rifat Redžović, koji je u vrijeme reafirmacije nekadašnje Smotre amaterizma, 2009. godine, bio direktor Kulturnog centra, tada Doma kulture „Oslobođenje“, kaže:

 „Kao neko ko je imao sluha za pokretanje jednog ovako značajnog projekta, uzimam za pravo da poručim generacijama koje dolaze da čuvaju ova i ovakva institucionalna dostignuća, jer se na lijep način preko nadarenih pojedinaca i grupa prezentiraju naši kulturno-umjetnički sadržaji. Smotra amaterizma, kao najmasovniji organizovani kulturno-umjetnički projekat u Novom Pazaru, postao je još jedan simbol prepoznatljivosti ove sredine da posjeduje nevjerovatne resurse, koji se vremenom kristališu i postaju afirmativni ambasadori naše kulturne zbilje, koja postaje sve prepoznatljivija, ambicioznija i kvalitetnija na širem kulturno-umjetničkom podneblju.“

Osim ove, Hasna Ziljkić je priređivač i monografije „Književna nagrada Aladin Lukač, 2005‒2018“ (izdavač Kulturni centar Novi Pazar, 2019), kao i Zbornika radova sa dva okrugla stola: „Alhamijado književnost i Svečanost mevluda“(izdavač Kulturni centar, 2019). 

U prethodnom periodu ona je bila urednica časopisa, zbornika i biltena, a aktivno objavljuje naučne i stručne radove. Dobitnica je nagrade Zadužbine „Rodoljub Nićiforović“ – Velike nagrade osnivača – za doprinos na afirmaciji i realizaciji programa za mlade (Festival stvaralaštva mladih – Novi Pazar), 2015. godine.

Izradu i štampu ove monografije podržali su Ministarstvo kulture Republike Srbije i Grad Novi Pazar.

E. Zekić

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti