Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Damski festival: Žena kao subjekt društvenih procesa

Damski festival književnosti u Novom Pazaru završen je u petak tribinom o ženi kao subjektu društvenih procesa i njenom položaju prije i poslije osmomartovskih promjena u svijetu i kod nas.

Tri afirmisane književnice i pjesnikinje, Nadija Rebronja, Ana Ristović i Jelena Kostić, iz perspektive ličnog iskustva i kroz primjere iz života, analizirale su patrijarhalne vrijednosti i pravila koja, kako je istaknuto na tribini, još uvijek imaju utjecaj na život žena, njihovu percepciju i stvaralaštvo. 

One su ukazale na potrebu da se prevaziđu stereotipi o ženskim ulogama, idelanim poslovima i načinu ostvarivanja ženskog bića isključivo kroz majčinstvo, dom i slično. 

Ristovićeva smatra da borba za položaj žene i novi sistem vrijednosti nije gotova osmomartovskim promjenama u društvu. 

„Napretka ima od 8. marta,  ali i dan-danas kad je riječ o ravnopravnosti vidimo razlike, na primjer, u zaradama muškaraca i žena. Poznato je kakvi se uslovi postavljaju ženama prilikom zapošljavanja. Obično se ispituju njeni planovi ili njeno planiranje porodice, dakle još uvijek, nažalost, nema potpune ravnopravnosti“, rekla je ona.

Kako je istakla ova književnica iz Beograda, među ženama treba da postoji veća solidarnost, te ukazala da je kreativnost žena i muškaraca jednaka, ali da je kroz historiju pisanje žena znatno manje nagrađivano ili prepoznato.

Književnica Jelena Kostić iz Raške kaže da je tradicija nosilac pravila i vrijednosti koje nikako ne idu u korist  žene i ženskih stvaralaca.

„Mi često znamo da bježimo od tradicije, a onda kada nam je teško vraćamo se njoj. Smatram da je tradicija dio nas i od nje ne možemo da pobjegnemo, ali svakao moramo tražiti put ka osavremenjavanju i boljem društvu u kojem će žena imati neki bolji status“, rekla je Kostićeva.

Učesnice tribine su se slažile da je slična situacija i u školskom sistemu, jer su u udžbenicima manje zastupljene pjesnikinje. 

„Istina je da manje ima književnica u školskim i fakultetskim programima. U nekim starijim antologijama i historijama književnosti takođe su bili manje zastupljeni ženski autori. U prošlosti žene su i teže dolazile do izdavača, danas nije tako, ali mi danas imamo školske sisteme koji su još uvijek isti kao u prošlim vremenima i koji treba da se mijenjaju“, rekla je književnica iz Novog Pazara Nadija Rebronja.

Ona je naglasila da je važno da postoji ženska književnost, intelekt, kreativnost i ženska umjetnost.  

„Postoje neke teme koje samo žene mogu u potpunosti  da obrade i književno, umjetnički, filozofski i teorijski uopšte“, smatra ona.

Najpoznatiji ženski lik iz književnosti među učenicima je Ana Karanjina, koja je tragično i nesrećno izgubila život, dok sa druge strane mladi rijetko navode  Antigonu kao primjer hrabre i požrtvovane heroine koja se usprotivila društvenim normama, rečeno je tokom tribine. Osim toga, đaci kod navođenja pjesnikinja pominju samo Desanku Maksimović.

Kako bi ukazale na zapostavljene domaće i strane književnice učesnice tribine su nabrojale omiljene pjesnikinje i uzore u pisanju kako bi za njima tragali mlađi pisci: Vislava Šimborska, Džemila Zekić, Bela Ahmadulina, Ana Ahmatova, Ferida Duraković, Jelena Lengold, En Sekston…

Razgovore je vodio književnik Enes Halilović, koji je rekao da je do sada na ovom festivalu učestvovalo preko 20 ženskih pisaca.

„Borimo se da dovedemo reprezentativne autorke, da govorimo o ženskim temama i ženama u literaturi i nadamo se da smo potakli mlade da razmišljaju o tim temama“, rekao je on.

Prvog dana ove manifestacije bio je prikazan dokumentarni film, a bilo je organizovano i druženje sa mladim piscima, a posljednjeg gosti i svi zainteresovani zajedno obilaze kulturno-historijske spomenike.

Damski festival, koji afirmiše žensko književno stvaralaštvo, već četvrtu godinu organizuje Centar za razvojnu politiku i saradnju, u saradnji sa Kulturnim centrum, a uz podršku Ministarstva kulture.

A. Šaljić

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti