Weather Data Source: 30 days weather Novi Pazar

Novopazarske bezbedne, ali strahuju od napada na javnim mestima

Žene i devojčice u Novom Pazaru većinom se osećaju bezbedno na javnim gradskim površinama, jer su samo tri odsto njih navele da su bile žrtve fizičkog napada, pokazuju rezultati ankete koju su sprovela Udruženja građana "Monitor" i "Reakt".

Istraživanje je sprovedeno na pet javnih površina u Novom Pazaru, koje obuhvataju Pešačku zonu, Gradski park, Rekreacioni centar, kej pored reke Raške i prostor oko sportskih terena na Deževskom putu.

Anketirano je ukupno 779 žena i devojčica uzrasta od 10 do 65 godina.

Predsednik udruženja “Monitor” Aleksandar Ivanović kazao je za portal Free media da je, uprokos malom broju slučajeva, strah kod njih da ne budu napadnute, prevashodno noću, i dalje ogroman.

“Veliki broj žena i devojčica, preko 60 odsto, izjasnilo se da su na javnom mestu doživele da budu proganjane, odnosno praćene. Navele su da je neko želeo da uspostavi neželjeni kontakt sa njima, te da su bile žrtve neumesnih seksualnih komentara, trubljenja, zviždanja na ulici, kao i neumesnih pitanja o njihovim ličnom životu”, rekao je Ivanović.

On je dodao da strah od napada kod anketiranih nije baziran na njihovom iskustvu, već na mišljenju da bi bile izloženije napadu u situacijama kada bi bile nezaštićenije.

“Najveći procenat je istakao da nebezbedno označava neosvetljene delove grada, udaljenije ili zabačenije ulice, šetališta ili staze za rekreaciju gde nema mnogo fluktuacije ljudi i osvetljenja”, kazao je Ivanović.

Aleksandar Ivanović

Kao načine za povećanje bezbednosti, anketirane Novopazarke su predlagale povećanje osvetljenja, uvođenje video nadzora, te povećano prisustvo policijskih službenika.

“Isti broj žena i devojčica je izjavio da preduzimaju neke mere zaštite bezbednosti, da ne izlaze kasno, da se kreću u društvu i sa nekim, što povećava sigurnost, ali i zahteva da stalno budu u društvu”, naveo je Ivanović.

Napomenuo je da su pri istraživanju, Novopazarke označile narkomane, alkoholičare i osobe koje boluju od psihičkih poremećaja subjektima kojih se najviše plaše, a diskoteke i lokale gde se oni kreću, mestima gde se osećaju nezaštićeno.

Kako je najavio, za svaku od pet lokacija koje su korišćene u procesu istraživanja, biće napravljene preporuke prevashodno za lokalnu samoupravu i druge relevante ustanove, kako bi se rešili oni bezbedonosni rizici koje su žene i devojčice prepoznale.

N. Šehović

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najnovije vesti